ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΥΔΡΟΤΟΝ

Μια δυναμική βιομηχανική μονάδα με πείρα
στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών απο το 1968

cdijabklghopmnef

Χρωματολόγιο

Hydroton | Χρωματολόγιο

Είναι πιθανό να υπάρχουν μικρές ή μεγάλες διαφορές αναλόγως με την απόχρωση λόγω της μη πιστής απεικόνισής τους στην οθόνη.

chromatographic
KonApaz