ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΥΔΡΟΤΟΝ

Μια δυναμική βιομηχανική μονάδα με πείρα
στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών απο το 1968

efijabklghopmncd

ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Η εταιρεία μας εναρμονιζόμενη με την εκάστοτε νομοθεσία, μειώνει συνεχώς τα ποσοστά διαλυτών στην παραγωγική διαδικασία. Παρόλα αυτά, παρέχουμε στους πελάτες τα κατάλληλα διαλυτικά για την μικρή αραίωση των χρωμάτων όταν απαιτείται, όπως επίσης και για τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής.

KonApaz