ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΥΔΡΟΤΟΝ

Μια δυναμική βιομηχανική μονάδα με πείρα
στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών απο το 1968

cdijabklghopmnef

23101 - OMEGA 201 EPOXY FINISH

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση την εποξειδική ρητίνη και την πολυαμιδική ρητίνη ως σκληρυντή
arrow Χρήση
Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροκατασκευών και μηχανημάτων από διαλύματα οξέων βάσεων και πετρελαιοειδών βενζίνης κ.λ.π. Εξαιρετική αντοχή στο θαλάσσιο και πόσιμο νερό.Προστασία μεταλλικών κατασκευών κοντά στην θάλασσα.
Συσκευασία
Α΄συστατικό
  • 4,3Kg
  • 20 Kg

Β΄συστατικό
  • 0,7 Kg
  • 3,25 Kg

KonApaz