ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΥΔΡΟΤΟΝ

Μια δυναμική βιομηχανική μονάδα με πείρα
στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών απο το 1968

cdijabklghopmnef

24408 - SURFACER 2K HARDENER

Σκληρυντής για το SURFACER 2K ACRYLIC
arrow Χρήση
Συσκευασία
1 lt

KonApaz