Ενδιάμεσα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

29100 - HYDROTON PYRO PRO Acrylic Intumescent Coating

Πυράντοχο χρώμα θερμοδιογκούμενο για την πυροπροστασία χαλύβδινων κατασκευών με χρόνους αντοχής από ..

0.00€

26800 - AFAR Antifouling Primer

To AFAR είναι ένα υπόστρωμα (αστάρι) ενός συστατικού για χρήση κάτω από την επιφάνεια του νερού.Χρήσ..

0.00€

23203 - HYDROTON EPOBUILD EPOXY BARRIER

To HYDROTON EPOBUILD EPOXY BARRIER είναι εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργ..

0.00€

23820 - EPOBUILD HB Epoxy Primer

To EPOBUILD HB Epoxy Primer είναι εποξειδικό αντισκωριακό χρώμα δύο συστατικών. Μπορεί να χρησιμοποι..

0.00€

23900 - ANTIOS Epoxy Primer

To ANTIOS EPOXY PRIMER είναι ένα εποξειδικό σύστημα για χρήση πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νε..

0.00€

26001 - IRON L-201 Vinyl Coating

To IRON L-201 είναι χρώμα το οποίο βασίζεται σε συμπολυμερές βινυχλωριδίου και βινυλισοβουτυλικού αι..

0.00€