Πυροπροστασίας

Πυροπροστασίας

Η πυροπροστασία στις μέρες μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κατασκευής ενός νέου κτιρίου. Σε περίπτωση πυρκαγιάς με την αύξηση της θερμοκρασίας ο χάλυβας σταδιακά χάνει την αντοχή του. Η νομοθεσία για την πυροπροστασία κτιρίων απαιτεί, ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το κτίριο τον ανάλογο δείκτη πυραντίστασης. Ως δείκτης πυραντίστασης ουσιαστικά ορίζεται ο χρόνος ο οποίος πρέπει να αντέξει η κατασκευή κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ούτως ώστε να υπάρχει ικανό χρονικό διάστημα διαφυγής όλων των ατόμων που βρίσκονται εντός του κτιρίου. Για την παθητική πυροπροστασία του μεταλλικού σκελετού των βιομηχανικών κτιρίων χρησιμοποιούνται πυράντοχα χρώματα. Τα συγκεκριμένα χρώματα σε περίπτωση πυρκαγιάς διογκώνονται για να προσφέρουν θερμομόνωση και ο χάλυβας να μην αναπτύξει αυξημένη θερμοκρασία. H ΥΔΡΟΤΟΝ προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα πυροπροστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

29100 - HYDROTON PYRO PRO Acrylic Intumescent Coating

Πυράντοχο χρώμα θερμοδιογκούμενο για την πυροπροστασία χαλύβδινων κατασκευών με χρόνους αντοχής από ..

0.00€

23201 - HYDROTON EPOBUILD Epoxy Primer

To HYDROTON EPOBUILD Epoxy Primer είναι εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις εποξειδικές ρητί..

0.00€

26001 - IRON L-201 Vinyl Coating

To IRON L-201 είναι χρώμα το οποίο βασίζεται σε συμπολυμερές βινυχλωριδίου και βινυλισοβουτυλικού αι..

0.00€